شهریور ۲۹, ۱۳۹۸

گام اولِ گام دوم انقلاب

فرض کنید می خواهید یک خودرو ثابت را با هل دادن به حرکت در آورید. همیشه نیرویی که برای آغاز حرکت نیاز است بیشتر از نیرویی […]